ЗАҢ газеті №46 (3675) 21 маусым 2024

 1. «Лаба Групп ЦА» ЖШС, БСН 230440046801 (ҚР, 010000, Аста¬на қаласы, Сарыарқа ауданы, Кенжебек Күмісбеков көшесі, 4 үй, 263 пәтер), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына ме- кенжайда қабылданады: ҚР, 050060, Алматы қаласы, Тимирязев көшесі, 42 үй, 15/3 корпус. Тел. 87089731005.
 2. «Аңсар» жеке қайырымдылық қоры» коммерциялық емес ұйы¬мы, БСН 110840008899 (ҚР, 071411, ШҚО, Семей қаласы, Қашаубаев көшесі, 13 үй, 2 пәтер), өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Қарағанды қаласы, Мұқанов көшесі, 80 үй, 69 пәтер. Тел. 87765076000.
 3. «ЭНЦЕЛАД» ЖШС, БСН 010540005298, өзінің таратылатыны ту¬ралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күн¬нен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, 050010, Қонаев көшесі, 163 үй, 104 пәтер. Тел. 87071679403.
 4. «City (Сити) Ломбард» ЖШС, БСН 181040003983, өзінің тара- тылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қа¬былданады: Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Есік қаласы, Фрунзе көшесі, 29, тел. 87077208186.
 5. «Дом 66» ТК, БСН 111140007987, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Алматы қаласы, Розыбакиев көшесі, 66 үй, 17 пәтер (Розыбакиев көшесі, 66 үй), тел. +77017882858.
 1. 2023 жылы 23 желтоқсанда қайтыс болған Мизамбай Мейрамбек Шәмшідинұлының артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы: Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5 ғимарат. Тел. 87022334499.
 2. 2023 жылы 07 желтоқсанда қайтыс болған Бекжігітов Оразай Туғанбайұлының артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы: Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5 ғимарат. Тел. 87022334499.
 1. «Каспий Петролиум» ЖШС-нің (БСН 040240006141) қағазға басқанда көк түсті бедері қалатын, «2» нөмірлі не¬гізгі мөрдің айырмашылығын көрсететін мөрі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.
 2. ХАБАРЛАНДЫРУ!
  «Орталық Азия мәдениет қоры» қоғамдық қоры, БСН 970340002770, «Орталық Азия Мәдениет Қоры» қоғамдық қоры Құрылтайшыларының Жалпы жиналысы 2024 жылы 25 маусымда сағат 16.00-да ҚР, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Қазы- бек би көшесі, 168 мекенжайында өтетіндігін хабарлайды.
  Күн тәртібі:
 3. Қордың жаңа құрылтайшылар мен басқарма құрамын анықтап бекіту.
 4. Қордың 2019 жылдан 2024 жылға дейінгі жалпы жағдайы (әкімшілік, шару¬ашылық, қаржы, басқару және т.б. жағдайлар) туралы.
 5. Қоғамдық қордың 2024 жылға арналған жұмыс жоспары.
 6. Қордың Жарғысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы.
 7. Әртүрлі мәселе.
 1. «Пигас» ЖШС, БСН 120440014088, 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасының «Астық туралы» заңының 37-бабының 2-тармағын орындау үшін, Ақмола облысы, Ақкөл қаласы, Т.Бигелдинов көшесі, 64/5 үй мекенжайында орналасқан астық қабылдау кәсіпорны- ның мүліктік кешенін иеліктен шығару туралы хабарлайды.

1.1 «Ақ Жайық» қаржы-өнеркәсіп компаниясы» АҚ 31.05. 2024 ж. өткен акционерлердің жылдық қайталама жалпы жиналысының («Юридическая газета» және «Заң газеті» басылымдарының 2024 жылғы 26 сәуірдегі №31 са¬нында жарияланған) күн тәртібі бойынша дауыс беру қорытындылары туралы хабарлайды.
Акционерлердің жалпы жиналысына 200178 (екі жүз мың жүз жетпіс сегіз) жай акциялары бар 501 акционер қатысты.
Күн тәртібінің ұйымдастыру мәселесі бойынша:
1.2 «Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын сайлау»: 501 акцио¬нер жақтап дауыс берді, қарсы болғандар, қалыс қалғандар жоқ.
1.3 «Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысын сайлау»: 501 акцио¬нер жақтап дауыс берді, қарсы болғандар, қалыс қалғандар жоқ.
1.4 «Есеп комиссиясын сайлау» есеп комиссиясының төрағасы А.Ф. Каса- чевке – 501 акционер жақтап дауыс берді, қарсы болғандар, қалыс қалғандар жоқ.
Санақ комиссиясының мүшесі А. С. Құрманова үшін – 501 акционер жақтап дауыс берді, қарсы болғандар, қалыс қалғандар жоқ. Есеп комиссиясы¬ның мүшесі М.И. Қарабалиев үшін – 501 акционер жақтап дауыс берді, қарсы болғандар, қалыс қалғандар жоқ.
Күн тәртібіндегі бірінші мәселе – «Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту» бойынша 501 акционер жақтап дауыс берді, қарсы болған¬дар, қалыс қалғандар жоқ.
Күн тәртібіндегі екінші мәселе – «Қоғамның 2023 қаржы жылындағы жылдық қаржылық есептілігін бекіту және таза табысты бөлу» бойынша 500 акционер жақтап дауыс берді, қарсы болғандар жоқ, қалыс қалғандар – 1.
Күн тәртібіндегі үшінші мәселе – «Акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытынды¬лары туралы мәселені қарау».
Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекетіне арыз-шағымдар түскен жоқ.
Дауыс беру өткізілген жоқ.

 1. «AST Investment Group» ЖШС-нің Алматы қаласындағы сенім білдірілген адамы – Сансызбаев Азамат Сансызбаевич Ағылшындық әдіс (бағаны өсіруге) бойынша кепілге қойған мүлікті өткізу жөнін- дегі сауда-саттықтың өткізілетіні туралы хабарлайды.
  № 1 лот: Екі тұрғын бөлмеден тұратын пәтер, жалпы алаңы – 65,7 ш.м., оның ішінде тұрғын алаңы – 44,5 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауда-ны, Қожабеков көшесі, 17 үй, 1 корпус, 68 пәтер, кадастр- лық нөмірі 20:313:019:344:2:68.
  Бастапқы құны – 59 905 404 (елу тоғыз миллион тоғыз жүз бес мың төрт жүз төрт) теңге.
  № 2 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 16,3 ш.м., ор¬наласқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, «Қазақфильм» шағынауданы, 44Б үй, көлік қою орны № 23, кадастрлық нөмірі 20:313:022:153:44Б:23.
  Бастапқы құны – 2 478 937 (екі миллион төрт жүз жетпіс сегіз мың тоғыз жүз отыз жеті) теңге.
  № 3 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 15,1 ш.м., ор¬наласқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, «Қазақфильм» шағынауданы, 44Б үй, көлік қою орны № 24, кадастрлық нөмірі 20:313:022:153:44Б:24.
  Бастапқы құны – 2 296 438 (екі миллион екі жүз тоқ-сан алты мың төрт жүз отыз сегіз) теңге.
  № 4 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 15,1 ш.м., ор¬наласқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, «Қазақфильм» шағынауданы, 44Б үй, көлік қою орны № 25, кадастрлық нөмірі 20:313:022:153:44Б:25.
  Бастапқы құны – 2 296 438 (екі миллион екі жүз тоқ-сан алты мың төрт жүз отыз сегіз) теңге.
  № 5 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 12,3 ш.м., ор¬наласқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, «Қазақфильм» шағынауданы, 44Б үй, көлік қою орны № 28, кадастрлық нөмірі 20:313:022:153:44Б:28.
  Бастапқы құны – 1 870 609 (бір миллион сегіз жүз жетпіс мың алты жүз тоғыз) теңге.
  № 6 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 12,3 ш.м., ор¬наласқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, «Қазақфильм» шағынауданы, 44Б үй, көлік қою орны № 29, кадастрлық нөмірі 20:313:022:153:44Б:29.
  Бастапқы құны – 1 870 609 (бір миллион сегіз жүз жетпіс мың алты жүз тоғыз) теңге.
  № 7 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 16,0 ш.м., ор¬наласқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, «Қазақфильм» шағынауданы, 44Б үй, көлік қою орны № 34, кадастрлық нөмірі 20:313:022:153:44Б:34.
  Бастапқы құны – 2 433 312 (екі миллион төрт жүз отыз үш мың үш жүз он екі) теңге.
  № 8 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 16,8 ш.м., ор¬наласқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, «Қазақфильм» шағынауданы, 44Б үй, көлік қою орны № 36, кадастрлық нөмірі 20:313:022:153:44Б:36.
  Бастапқы құны – 2 554 978 (екі миллион бес жүз елу төрт мың тоғыз жүз жетпіс сегіз) теңге.
  № 9 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 15,4 ш.м., ор¬наласқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, «Қазақфильм» шағынауданы, 44Б үй, көлік қою орны № 37, кадастрлық нөмірі 20:313:022:153:44Б:37.
  Бастапқы құны – 2 342 063 (екі миллион үш жүз қы-рық екі мың алпыс үш) теңге.
  № 10 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 16,8 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауда-ны, «Қазақфильм» шағынауданы, 44Б үй, көлік қою орны № 38, кадастрлық нөмірі 20:313:022:153:44Б:38.
  Бастапқы құны – 2 554 978 (екі миллион үш жүз қы-рық екі мың алпыс үш) теңге.
  № 11 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 15,4 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауда-
  ны, «Қазақфильм» шағынауданы, 44Б үй, көлік қою орны № 41, кадастрлық нөмірі 20:313:022:153:44Б:41.
  Бастапқы құны – 2 342 063 (екі миллион үш жүз қы-рық екі мың алпыс үш) теңге.
  № 12 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 15,5 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауда-ны, «Қазақфильм» шағынауданы, 44Б үй, көлік қою орны № 44, кадастрлық нөмірі 20:313:022:153:44Б:44.
  Бастапқы құны – 2 357 271 (екі миллион үш жүз елу жеті мың екі жүз жетпіс) теңге.
  № 13 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 16,5 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауда-ны, «Қазақфильм» шағынауданы, 44Б үй, көлік қою орны № 45, кадастрлық нөмірі 20:313:022:153:44Б:45.
  Бастапқы құны – 2 509 353 (екі миллион бес жүз тоғыз мың үш жүз елу үш) теңге.
  № 14 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 16,5 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауда-ны, «Қазақфильм» шағынауданы, 44Б үй, көлік қою орны № 46, кадастрлық нөмірі 20:313:022:153:44Б:46.
  Бастапқы құны – 2 509 353 (екі миллион бес жүз тоғыз мың үш жүз елу үш) теңге.
  № 15 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 16,5 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауда-ны, «Қазақфильм» шағынауданы, 44Б үй, көлік қою орны № 47, кадастрлық нөмірі 20:313:022:153:44Б:47.
  Бастапқы құны – 2 509 353 (екі миллион бес жүз тоғыз мың үш жүз елу үш) теңге.
  № 16 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 14,0 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әуезов көшесі, 163А үй, көлік қою орны № 48, кадастрлық нөмірі 20:313:001:092:1:48.
  Бастапқы құны – 2 746 254 (екі миллион жеті жүз қырық алты мың екі жүз елу төрт) теңге.
  № 17 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 14,0 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әуезов көшесі, 163А үй, көлік қою орны № 49, кадастрлық нөмірі 20:313:001:092:1:49.
  Бастапқы құны – 2 746 254 (екі миллион жеті жүз қырық алты мың екі жүз елу төрт) теңге.
  № 18 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 14,0 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әуезов көшесі, 163А үй, көлік қою орны № 50, кадастрлық нөмірі 20:313:001:092:1:50.
  Бастапқы құны – 2 746 254 (екі миллион жеті жүз қырық алты мың екі жүз елу төрт) теңге.
  № 19 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 14,0 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әуезов көшесі, 163А үй, көлік қою орны № 67, кадастрлық нөмірі 20:313:001:092:1:67.
  Бастапқы құны – 2 746 254 (екі миллион жеті жүз қырық алты мың екі жүз елу төрт) теңге.
  № 20 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 14,0 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әуезов көшесі, 163А үй, көлік қою орны № 70, кадастрлық нөмірі 20:313:001:092:1:70.
  Бастапқы құны – 2 746 254 (екі миллион жеті жүз қырық алты мың екі жүз елу төрт) теңге.
  № 21 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 14,0 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әуезов көшесі, 163А үй, көлік қою орны № 71, кадастрлық нөмірі 20:313:001:092:1:71.
  Бастапқы құны – 2 746 254 (екі миллион жеті жүз қырық алты мың екі жүз елу төрт) теңге.
  № 22 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 14,0 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әуезов көшесі, 163А үй, көлік қою орны № 72, кадастрлық нөмірі 20:313:001:092:1:72/ч/А.
  Бастапқы құны – 2 746 254 (екі миллион жеті жүз қырық алты мың екі жүз елу төрт) теңге.
  № 23 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 14,0 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әуезов көшесі, 163А үй, көлік қою орны № 90, кадастрлық нөмірі 20:313:001:092:1:90.
  Бастапқы құны – 2 746 254 (екі миллион жеті жүз қырық алты мың екі жүз елу төрт) теңге.
  № 24 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 14,0 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әуезов көшесі, 163А үй, көлік қою орны № 97, кадастрлық нөмірі 20:313:001:092:1:97.
  Бастапқы құны – 2 746 254 (екі миллион жеті жүз қырық алты мың екі жүз елу төрт) теңге.
  № 25 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 14,0 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әуезов көшесі, 163А үй, көлік қою орны № 98, кадастрлық нөмірі 20:313:001:092:1:98.
  Бастапқы құны – 2 746 254 (екі миллион жеті жүз қырық алты мың екі жүз елу төрт) теңге.
  № 26 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 14,0 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әуезов көшесі, 163А үй, көлік қою орны № 100, кадастрлық нөмірі 20:313:001:092:1:100.
  Бастапқы құны – 2 746 254 (екі миллион жеті жүз қырық алты мың екі жүз елу төрт) теңге.
  № 27 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 14,0 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әуезов көшесі, 163А үй, көлік қою орны № 102, кадастрлық нөмірі 20:313:001:092:1:102.
  Бастапқы құны – 2 746 254 (екі миллион жеті жүз қырық алты мың екі жүз елу төрт) теңге.
  № 28 лот: Көлік қою орны, жалпы алаңы 14,0 ш.м., орналасқан мекенжайы: Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әуезов көшесі, 163А үйі, көлік қою орны № 125, кадастрлық нөмірі 20:313:001:092:1:125.
  Бастапқы құны – 2 746 254 (екі миллион жеті жүз қырық алты мың екі жүз елу төрт) теңге.
  Сауда-саттықты өткізу күні, уақыты және орны: 03 шілде 2024 жыл, 11 сағат 00 минут, мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бо-стандық ауданы, Тәжібаева көшесі, 5-үй, 2-кабинет.
  Лот бағасының өзгеру адымы сенім білдірілген адам-мен белгіленеді және аукцион басталмас бұрын жария-ланады. Лоттың бастапқы бағасының 10% (он пайызын) құрайтын кепілдік жарналары сенім білдірілген адамның шотына 2024 жылғы 02 шілде 18 сағат 00 минутқа дейінгі мерзімде енгізіледі.
  Сауда-саттықты жеңіп шыққан тұлғаны қоспаған¬да, қатысушылардың кепілдік жарналары сауда-сат¬тық аяқталғаннан кейін қайтарылуға жатады. Сатып алу бағасы сауда-саттық өткізілгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде төленеді. Сатып алу бағасы және кепілдік жарналары теңгемен келесі деректемелер бой¬ынша төленеді: «Банк ЦентрКредит» АҚ-да ашылған № KZ408562204112574899 шоты, ЖСН 870529300908, БСК KCJBKZKX – сенім білдірілген адам Сансызбаев Азамат Сансызбаевич.
  Өтінімдерді қабылдау сенім білдірілген адамның орналасқан жері бойынша ақпараттық хабарлама жа-рияланған күннен басталады: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алатау ауданы, Зерделі шағын ауданы, 168-үй, 20-пәтер.
  Сенім білдірілген адам Сансызбаев Азамат Сансыз- баевич, тұрғылықты мекенжайы: Алматы қаласы, Алатау ауданы, Зерделі шағын ауданы, 168 үй, 20 пәтер, ұялы телефоны: +77071022404.