ЗАҢ газеті №32 (3661) 30 сәуір 2024

 1. «AST Investment Group» ЖШС-нің Талғар қаласындағы сенім білдірілген адамы – Сансызбаев Азамат Сансызбаевич Ағылшындық әдіс (бағаны өсіруге) бойынша кепілге қойған мүлікті өткізу жөніндегі сауда-саттықтың өткізілетіні туралы хабарлайды.
  № 1 лот: Жер учаскесі, жалпы алаңы 0,2000 га, кадастрлық нөмірі № 03-051-1292010, нысаналы мақсаты: жеке қосалқы шаруашылық жүргізу, бөлінетін, орналасқан мекенжайы: Алматы облысы, Талғар ауданы, Алатау а.о., Рысқұлов ауылы, Талғар ТК.
  Бастапқы құны – 23 384 860,00 (жиырма үш миллион үш жүз сексен төрт мың сегіз жүз алпыс) теңге 00 тиын.
  № 2 лот: Жер учаскесі, жалпы алаңы 0,2000 га, кадастрлық нөмірі № 03-051-1292011, нысаналы мақсаты: жеке қосалқы шаруашылық жүргізу, бөлінетін, орналасқан мекенжайы: Алматы облысы, Талғар ауданы, Алатау а.о., Рысқұлов ауылы, Талғар ТК.
  Бастапқы құны – 23 384 860,00 (жиырма үш миллион үш жүз сексен төрт мың сегіз жүз алпыс) теңге 00 тиын.
  № 3 лот: Жер учаскесі, жалпы алаңы 0,2000 га, кадастрлық нөмірі № 03-051-1292012, нысаналы мақсаты: жеке қосалқы шаруашылық жүргізу, бөлінетін, орналасқан мекенжайы: Алматы облысы, Талғар ауданы, Алатау а.о., Рысқұлов ауылы, Талғар ТК.
  Бастапқы құны – 23 384 860,00 (жиырма үш миллион үш жүз сексен төрт мың сегіз жүз алпыс) теңге 00 тиын
  Сауда-саттықты өткізу күні, уақыты және орны: 14 мамыр 2024 жыл, 11 сағат 00 минут, мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талғар қаласы, Қарасай батыр көшесі, 9-үй, 2-қабат, 5-кабинет.
  Лот бағасының өзгеру адымы сенім білдірілген адаммен белгіленеді және аукцион басталмас бұрын жарияланады. Лоттың бастапқы бағасының 10% (он пайызын) құрайтын кепілдік жарналары сенім білдірілген адамның шотына 2024 жылғы 13 мамыр 18 сағат 00 минутқа дейінгі мерзімде енгізіледі.
  Сауда-саттықты жеңіп шыққан тұлғаны қоспағанда, қатысушылардың кепілдік жарналары сауда-саттық аяқталғаннан кейін қайтарылуға жатады. Сатып алу бағасы сауда-саттық өткізілгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде төленеді. Сатып алу бағасы және кепілдік жарналары теңгемен келесі деректемелер бойынша төленеді: «Банк Цен-трКредит» АҚ-да ашылған № KZ408562204112574899 шоты, ЖСН 870529300908, БСК KCJBKZKX – сенім білдірілген адам Сансызбаев Азамат Сансызбаевич.
  Өтінімдерді қабылдау сенім білдірілген адамның орналасқан жері бойынша ақпа-раттық хабарлама жарияланған күннен басталады: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Алатау ауданы, «Зерделі» шағынауданы, 168 үй, 20 пәтер.
  Сенім білдірілген адам Сансызбаев Азамат Сансызбаевич, тұрғылықты мекенжайы: Алматы қ., Алатау ауданы, «Зерделі» шағынауданы, 168 үй, 20 пәтер, тел. +77071022404.
 2. Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «Дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны директорының бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы біліктілік талаптары:

 1. Орналасқан орнын, пошталық мекен- жайын, телефонын көрсете отырып, кәсіпорынның атауы, оның негізгі қызметінің қысқаша сипаттамасы:
  «Дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы» респуб- ликалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны мына мекенжайда орналасқан: Астана қаласы, Нұра ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 11/5 ғимараты, 010000 пошта индексі, 8(7172(620635).
  Кәсіпорынның қызметінің мәні: спорт саласындағы қызметті жүзеге асыру болып табылады.
  Кәсіпорын қызметінің мақсаты: дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларды жыл бойы орталықтандырылған спорттық даярлауды ұйымдастыру, қамтамасыз ету және жүргізу болып табылады.
 2. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар:
  Кадрларды даярлау бағыттары бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім: «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша педагогикалық ғылымдар немесе бизнес және басқару немесе құқық;
  мамандықтары бойынша, оның ішінде дене шынықтыру және спорт саласында басшылық лауазымдарда жұмыс өтілінің кемінде 5 жыл болуы.
 3. Лауазымдық міндеттері:
  Қабылданатын шешімдердің кейінгі салдарына, ұйымның мүлкін сақтау мен тиімді пайдалануға, сондай-ақ оның қызметінің әкімшілік-шаруашылық нәтижелеріне жауап бере отырып, ұйымның өндірістік, шаруа-шылық және қаржы-экономикалық қызметіне басшылық жасайды; ұйымның саясатын, стратегиясын және оны іске асырудың тетіктерін айқындайды; оқу-жаттығу және тәрбиелік процестерде спорттық-әдістемелік және мате- риалдық-техникалық базаны ұйымдастырады және жетілдіреді; педогогикалық кеңестің жұмысына басшылық жасайды; ұйымның жұмыс жоспарын, спорттық жетілдірудің әртүрлі кезеңдерінде спортшыларды даярлаудың жоспарларын және бағдарламасын бекітеді; барлық құрылымдық бөлімшелердің олардың қызметін жетілдіруге бағытталған өзара тиімді іс-қимылы мен жұмысын ұй-ымдастырады, сондай-ақ олардың қызметін жоғары жетістіктер спорты мен бұқаралық спортты дамытуға бағыттайды; жаттықты-
  рушылар, жаттықтырушы-оқытушылар, нұсқаушылар және әдіскерлердің біліктілігін арттыруды, спортшыларды дайындау деңгейін және спортшылардың спорттық шеберлігін арттыру мақсатында дене шынықтыру және спорт саласындағы шетелдің озық тәжірибесін зерделеуді қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдайды; лауазымды тұлғаларға – орынбасарларына, құрылымдық бөлімшелердің басшыларына ұйым қызметінің жекелеген бағыттарын жүргізуді тапсырады; қызметкерлерді қабылдау, ауыстыру, көтермелеу және жұмыстан шығару туралы шешім қабылдайды, ұйымның құрылымын, штаттық кестесін, ұйым қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді; спортшылардың контингентін қалыптастырады, оқу-жаттығу және оқу-тәрбиелік процестері кезінде спорт- шылар мен ұйым қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығын сақтаудың қажетті жағдайларын жасайды; тиісті саланың уәкілетті органдарына ұйымның әкімшілік-шаруашылық және оқу-жаттығу қызметтерінің есебін ұсынады; ұйымның бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры, өнім берушілер, әлеуметтік медицина- лық сақтандыру қоры, тапсырыс берушілер мен банктерді қоса алғанда кредиторлар алдындағы міндеттемелерінің, сондай-ақ шаруашылық және еңбек шарттарының (келісімшарттардың) орындалуын қамтамасыз етеді; сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жұмыстарын ұйымдастырады, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын қабылдауда дербес жауапкершілікте болады.
 4. Білуі тиіс:
  Қазақстан Республикасының Конституциясын;
  Қазақстан Республикасының Бюджет ко- дексін;
  Қазақстан Республикасының Еңбек ко- дексін;
  «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы», «Білім туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы», «Дене шынықтыру және спорт туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Мемлекеттік сатып алулар туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын;
  педагогика, психология және физиология негіздерін;
  еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды.
 5. Конкурсқа қатысуға үміткер тұлға конкурс өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген мерзімде мынадай құжаттарды ұсынады:
  1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;
  2) мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме;
  3) еркін нысанда жазылған өмірбаян;
  4) білім туралы құжаттардың көшірмелері (қосымшаларымен);
  5) еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе еңбек шартының көшірмесі, не соңғы жұмыс орнынан еңбек шартын қабылдау және тоқтату туралы бұйрықтар көшірмесі немесе қызметкердің еңбек қызметі туралы мәліметтерді қамтитын мұрағаттық анықтама;
  6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген) бекітілген «Медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қоры-тынды)» № 075/у нысаны бойынша анықтама;
  7) жеке куәліктің көшірмесі;
  8) адамның сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтер (кандидат eGov арқылы алады);
  Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар беру, ғылыми жарияланымдар туралы құжаттардың көшірмелері, сондай-ақ бұрынғы жұмыс орнының басшылығынан ұсынымдар) ұсына алады.
  Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау жарияланған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде: 2024 жылғы 30 сәуірден бастап 2024 жылғы 14 мамырды қоса жүзеге асырылады.
 6. Конкурстың өткізілетін күні мен орны:
  Астана қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 8, «Министрліктер үйі» ғимараты, 15-кіреберіс, онлайн форматында.
  Конкурс қатысушыларына әңгімелесу өткізу күні қосымша хабарланады. Құжаттар қолма-қол немесе пошта арқылы келесі мекенжай бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 8, «Министрліктер үйі» ғимараты, 15-кіреберіс, 314 кабинет.
  Толық ақпаратты +7 (7172) 74-02-52, 74-0655 телефондары бойынша алуға болады.
 7. «Қарағанды медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы бөліну арқылы «Қарағанды медицина университеті» ком-мерциялық емес акционерлік қоғамына қайта ұйымдастырылғаны туралы хабарлайды, заңды мекен жайы: Қарағанды қаласы, Гоголь көшесі, 40 және «Еңбек гигиенасы және кәсіби аурулар ұлттық орталығы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, заңды мекенжайы: Қарағанды қ. Ғ.Мұстафин көшесі,15. Шағымдар Қарағанды қаласы, Гоголь көшесі, 40 мекенжайы бойынша хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде қабылданады.
 1. «Жансая 1 «балабақшасы» ЖШС, БСН 140840008597, мөрінің жоғалуына байланысты жарамсыз деп есептелсін.
 1. «Goldтансavto» ЖШС (БСН 120640004365) өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 020000, ҚР, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Сәкен Жүнісов көшесі, 5 үй.
 2. «ORBIS-TZST» (ОРБИС-ТЗСТ) ЖШС, БСН 200940003958, заңды мекенжайы: ҚР, Түркістан облысы, Түркістан қаласы, М.Жалил көшесі, 145 үй, таратылу процедурасының басталғанын хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде ҚР, Алматы облысы, Алматы қ., Құлжа тракті, 120, мекенжайы бойынша қабылданады. Тел. 87777056432.
 3. «Маңғыстау облысының Бирма боксының федерациясы» қоғамдық бірлестігі (БСН 220340024210) өзінің ерікті түрде таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: ҚР, Маңғыстау обл., Ақтау қ., 11 шағынаудан, 26 үй, 38 пәтер.
 4. «Рас-Рам 2020» несиелік серіктестігі» ЖШС, БСН 140540017228, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекен-жайда қабылданады: Қызылорда облысы, Арал қаласы, Әбілқайыр хан көшесі, 26, тел. 87024046812.
 1. 2023 жылы 1 қарашада қайтыс болған Әбдіразақов Пазылхан Әбдіғап-парұлының артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы: Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5 ғимарат. Тел. 87022334499.
 2. 2023 жылы 20 тамызда қайтыс болған Мәмбетәлиева Қалдыгүл Пат-тайқызының артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы: Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5 ғимарат. Тел. 87022334499.
 3. 2023 жылы 16 қарашада қайтыс болған Токмуханбетов Куаныш Серик-баевичтің артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлері немесе мұра туралы білгісі келгендер нотариус Ғ.А. Шардарбековке келуі керек. Мекенжайы: Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Шиелі кенті, Т.Рысқұлов көшесі, 5 ғимарат. Тел. 87022334499.