ЗАҢ газеті №20 (3649) 12 наурыз 2024

 1. «ЭльГауч» ЖШС, БСН 230640038709, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жария-ланған күнінен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабыл-данады: Қостанай қаласы, Абай даңғылы, 160 ғимарат, 74 пәтер. Тел. 87772396850.
 2. «BAS Oil Group» ЖШС, БСН 231240005364 (010000, Астана қаласы, Нұра ауданы, Қайым Мұхамедханов көшесі, 19 үй), өзінің та- ратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Астана қаласы, Нұра ауданы, Қайым Мұхамедханов көшесі, 19 үй, 78 пәтер. Тел. 87788742994.
 3. «Tamak Projects» ЖШС, БСН 200940010136, өзінің тараты- латыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: 160000, Шымкент қаласы, Абай ауданы, Темірлан тасжолы көшесі, 1А ғимарат, 3 корпус. Тел. 87773298456.
 4. «Жер кіндік» ЖШС, БСН 010940011801, өзінің таратылатыны туралы хабарлайды. Талап-шағымдар осы хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, Торебай би көшесі, 18 үй. Тел. 87051773773.
 1. «Пржевальское» ЖШС, БСН 990140005907, жарғылық ка-питалдың азайғаны туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап 1 ай ішінде мына мекенжай бойынша қабылданады: Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Мұзбел ауылы, «Пржевальское» ЖШС кеңсесі.
 2. «Қуандық және К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 181040003696, «SIP Group» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне, БСН 020140003447, қосылу арқылы өзінің қайта ұйымдастырылғаны туралы хабарлайды. Шағымдар мына мекенжай бойынша қабылданады: Астана қаласы, 5 ықшамаудан, 14 үй, 1 пәтер.
 3. «Завод дорожных знаков» ЖШС, БСН 060540001690 (әрі қарай – Серіктестік), 12.04.2024 ж. 12.00-де Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Қазыбаев көшесі, 1 үй, 300 кабинет мекенжайында қатысушылардың кезектен тыс жалпы жиналысы өтетіні туралы хабарлайды.
  Күн тәртібінде:
  – Серіктестіктің бас директорының өкілеттілік мерзімін ұзарту;
  – Серіктестіктің атқарушы органына автокөлікті/техниканы не-сиеге, лизингке алу және осы мақсаттарға қаржы алу өкілетін беру.
 4. «Ақмола облысы білім басқармасының Жақсы ауданы бойынша білім бөлімінің әдістемелік кабинеті» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, БСН 970240002448, Ақмола облысы әкімдігінің 29.11.2023
  жылғы № А-12/550 қаулысы негізінде «Ақмола облысы білім басқармасының Жақсы ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесіне қосылу арқылы өзінің қайта үйымдастырылғаны тура-лы хабарлайды. Шағымдар екі ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылданады: Ақмола облысы, Жақсы ауданы, Жақсы ауылы, Абай көшесі, 33Б.
 5. Астана қаласы, Есіл ауданы, Е-128 көшесі, 16а үй, 215 пәтерде тұратын Жайкенова Айжан Алтынбековна, 1961 жылы 24 наурызда туған, Карамендин Алтынбек Касынбековичті хабарсыз кетті деп жариялау туралы арызбен Астана қаласының азаматтық істер жөнін- дегі ауданаралық сотына жүгінді. Карамендин Алтынбек Касынбе- ковичтің жүрген жері туралы мәліметті немесе басқа да ақпаратты білетін адамдардың осы жарияланым берілген күннен бастап үш ай мерзімде Астана қаласының азаматтық істер жөніндегі ауданаралық сотына мына мекенжай бойынша хабарлауды сұраймыз: Астана қаласы, Г.Алиев көшесі, 6, тел. 87086989388.
 1. 08.03.2023 жылы қайтыс болған Дуйсебаев Асылбек Жанабе- ковичтің артынан мұралық іс ашылды. Мұрагерлер нотариус Ғ.К. Камалға келуі керек. Мекенжайы: Қызылорда қаласы, Абай даңғылы, 30/63. Тел. 87242708005.